Techninė įranga

Abonemente
2 darbo kompiuteriai
2 spausdintuvai
2 skaitytuvai
1 čekių spausdintuvas

Skaitykloje
15 kompiuterių skaityklos lankytojams
2 darbo kompiuteriai
skaitytuvas
čekių spausdintuvas
interaktyvi lenta
projektorius
televizorius
pianinas

Partneriai