Fondai

Knygų fondas –  7600 egz.
Skaitmeninių dokumentų – 168 egz.
Kartografinių dokumentų – 161 egz.
Vadovėlių fondas – 32110 egz.
Periodiniai leidiniai – 11 pavadinimų.

Partneriai