Priėmimo tvarka

2020-09-01

Prašymas visos dienos mokyklos grupės lankymo


Daiktai, kuriuos privalo turėti pirmokas

2020-05-15

Skelbiame priimtų mokytis 2020-2021 m. m. į pirmas klases mokinių sąrašą:

Pirmokai 2020-2021 m.m. (SPAUSTI ČIA)

Rugpjūčio 26 dieną 11.00 val. pirmo aukšto pradinių klasių patalpose organizuojama į pirmą klasę priimtų vaikų atranka į kryptingo meninio ugdymo (dailės) klasę (trukmė iki 60 min.).

Į dailės patikrą prašytume atsinešti A3 piešimo popieriaus lapą, paprastą pieštuką, guašo dažus, 3-4 skirtingų dydžių teptukus, klijuotę stalui apdengti, indelį vandeniui, paletę.

 

2020-04-17

Būsimų pirmokų tėvams

Informuojame, kad pateikusieji prašymus priimti vaikus mokytis į pirmą klasę ir gyvenantys 1,5 km atstumu nuo gimnazijos turi atsiųsti savo vaikų Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų aprašą adresu kulvietis.priemimas@gmail.com iki šių metų gegužės 11 d.

 

2020-04-21

Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje 2020-2021 m.m. mokinių įvertinimo tvarka

Įsakymas dėl pritarimo pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų priėmimo tvarkas, kurios įgyvendina specializuoto ugdymo (inžinerinės) kryprties programas, savitos pedagoginės sistemos elementus

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

 

Gerb. mokinių ir būsimų pirmokų tėvai,

informuojame, kad balandžio 21 d. motyvacijos mokytis klasikinėje gimnazijoje tikrinimas nevyks.
Po balandžio 21 d. gimnazijos el. svetainėje bus paskelbta aktuali (atnaujinta) priėmimo mokytis į gimnaziją aprašo redakcija.

2020-03-30

Gerbiamieji tėveliai,

informuojame, kad prašymų priėmimo mokytis į Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinę gimnaziją registracija elektroninėje savivaldybės sistemoje pratęsta iki balandžio 17 dienos.

Įsakymas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafiko pakeitimo

2020-03-02

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDOJO UGDYMO MOKYKLAS PER E.SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO

Prašymus galima pateikti puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/

Daiktai, kuriuos privalo turėti pirmokas

 2020-03-01

Prašymas į 1 klasę;

Prašymas į 5 klasę (Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos 4 klasių mokiniams);

 Prašymas į I gimnazijos klasę;

 Administracija

Partneriai