Menai

 

Kaplanovskienė Vilma
Dailės vyresnioji mokytoja
Lukauskas Stasys
Muzikos mokytojas metodininkas
Mažiulienė Gintė
Dailės vyresnioji mokytoja
Rauduvaitė Asta
Muzikos mokytoja ekspertė
Česevičienė Rima
Choreografijos vyresnioji mokytoja
Staknienė Irena
Dailės mokytoja ekspertė
Visockienė Irena
Muzikos mokytoja metodininkė
 Zabukienė Danutė
Muzikos mokytoja

Grįžti į sąrašą…

Partneriai