Klasių vadovai 2019–2020 m.m.

 

Darbuotojo vardas, pavardė

Auklėjamoji klasė

Asta Trukšinienė

1AD

Audronė Preidienė

1B

Birutė Aleknaitė

1C

Vidmantė Sadauskienė

1D

Valentina Baltuškonienė

2AD

 Stasė Turolevičienė

2B

Zita Adomavičienė

2C

 Violeta Tiriuvienė

2D

Ona Bacvinkienė

3AD

Violeta Petrokaitė-Baradinskienė

3B

Asta Mozurienė

3C

Violeta Jankauskienė

3D

Rita Jonušienė

4A

Palmira Jančienė

4B

Skaistė Nenartovičienė

4C

Dalija Kilimonienė

4D

Žydrūnė Kaukėnienė

4E

Laima Valiušaitienė

5A

Daiva Jarmalienė

5B

Larisa Strižova

5C

Danutė Zabukienė

5D

Roma Urbonienė

5E

Sonata Vaičiakauskienė

6AL

 Daina Urbonienė

6BL

 Jurgita Valiulienė

6C

Sigitas Žukauskas

6D

Laima Džermeikienė

7AL

Violeta Juodelienė

7BL

Gintė Mažiulienė

7CL

Mykolas Savickas

7D

Eglė Gudelytė

8A

Vaida Paukštė

8B

Vigilija Kelerienė

8C

Rūta Ratkevičienė

8D

Vilma Kaplanovskienė

8E

Aušra Šidlauskienė

IAL

Nijolė Viršulienė

IB

Juozas Vasilevičius

IC

Rūta Sveikaukienė

IIA

Nadežda Pašuto

IIB

Vidas Garliauskas

IIC

Jurgita Biktimirovaitė

IID

Danutė Basijokienė

IIIA

Liudmila Leonavičienė

IIIB

Igor Smirnov

IVA

Daliutė Paškauskaitė

IVB

 

Partneriai