Klasių vadovai 2020–2021 m.m.

 

Darbuotojo vardas, pavardė

Auklėjamoji klasė

Neringa Budrytė

1AD

Rita Jonušienė

1B

Palmira Jančienė

1C

Marina Čėplienė

1D

Asta Trukšinienė

2AD

Audronė Preidienė

2B

Birutė Aleknaitė

2C

Vidmantė Sadauskienė

2D

Valentina Baltuškonienė

3AD

 Stasė Turolevičienė

3B

Zita Adomavičienė

3C

 Violeta Tiriuvienė

3D

Ona Bacvinkienė

4AD

Žydrūnė Kaukėnienė

4B

Asta Mozurienė

4C

Violeta Jankauskienė

4D

Violeta Račinskienė

5AL

Virginija Šeputienė

5BL

Rūta Ratkevičienė

5C

Miglė Mačiulskienė

5D

Laima Valiušaitienė

6A

Daiva Jarmalienė

6B

Larisa Strižova

6C

Danutė Zabukienė

6D

Roma Urbonienė

6E

Sonata Vaičiakauskienė

7AL

 Daina Urbonienė

7BL

 Jurgita Valiulienė

7C

Sigitas Žukauskas

7D

Laima Džermeikienė

8AL

Violeta Juodelienė

8BL

Gintė Mažiulienė

8CL

Mykolas Savickas

8D

Eglė Gudelytė

IA

Vaida Paukštė

IB

Vigilija Kelerienė

IC

Aušra Šidlauskienė

IIAL

Nijolė Viršulienė

IIB

Juozas Vasilevičius

IIC

Rūta Sveikaukienė

IIIA

Nadežda Pašuto

IIIB

Vidas Garliauskas

IIIC

Jurgita Biktimirovaitė

IIID

Danutė Basijokienė

IVA

Liudmila Leonavičienė

IVB

 

Partneriai