Mokyklos administracija

 

Kristina Gudeliene

Kristina Gudelienė
Direktorė,
(I vadybos kategorija)

Istorijos mokytoja metodininkė

Darbo sritys ir funkcijos

2019 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

Rimanta Baronienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
(II vadybos kategorija)

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Miroslavas Lakutijevskis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
(II vadybos kategorija)

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Dalia Kubilinskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

dalia.kubilinskiene@gmail.com

Asta Rauduvaitė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Muzikos mokytoja ekspertė

rauduvaite.asta@gmail.com

 

 

Partneriai