ATRADIMŲ SAVAITĖS 2020, skirtos Vilniaus miesto kultūrai, istorijai ir mokslui, atspindžiai

20200930_100127Atradimų savaitės 2020 dorinio ugdymo (etikos/tikybos) pamokos buvo organizuojamos aštuntose klasėse. Pamokų ciklo Širdimi pažinkime Vilnių tikslas – padėti mokiniams atrasti Vilnių per jausminę patirtį. Vilniaus miestą mokiniai stengėsi pažinti bei atrasti įsiklausant į savo vidines būsenas (džiaugsmą, ramybę, gerus prisiminimus, pagarbą miestui, pasididžiavimą. ir kt.). Mokiniai kūrė pristatymus, aprašydami, iliustruodami ir fotografuodami jiems svarbias Vilniaus vietas.

Pamokų metu (pasakojimo būdu) darbai buvo pristatomi klasės draugams.

Dailės raiškos pamokų metu pradinių klasių mokiniai žiūrėjo ir aptarė senųjų Vilniaus pastatų, naujosios architektūros nuotraukas ir profesionalių dailininkų sukurtus paveikslus apie Vilnių. Pradinukai piešė diskusijos įspūdžius, išsakė savo nuomonę, kuo jiems graži ir ypatinga Vilniaus architektūra. Per dailės ir technologijų pamokas 1AD, 2AD, 2B, 3AD ir 4AD klasių mokiniai iliustravo legendas apie Vilnių ir jo istoriją.

 Gimnazijos 4ad, 4b, 4c, 4d pradinių klasių mokiniai dalyvavo Atradimų savaitės 2020 renginiuose. Mokytojų Violetos Jankauskienės, Žydrūnės Kaukėnienės, Astos Mozurienės, Onutės Bacvinkienės iniciatyva aplankyti Valdovų rūmai ir dalyvauta edukacinėse pamokose: Mūsų Vytis, Valdovų valdžios ženklai, Valdovų karūna, Gediminaičių stulpai.

Mūsų vytis. Lietuvos herbas – šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu – vienas seniausių valstybės herbų Europoje.  Per edukacinį užsiėmimą mokiniai sužinojo, kas ir kada pirmasis pradėjo naudoti šį herbą bei kodėl jis vadinama Vyčiu.  Įgytas žinias mokiniai pritaikė kurdami vėliavėles su Vyčio ženklu.

Valdovo valdžios ženklai.  Per edukacinį užsiėmimą mokiniai susipažino su Lietuvos ir Lenkijos valdovų valdžios ženklais (insignijomis): karūna, skeptru ir valdžios obuoliu. Sužinojo, kokia kiekvieno jų reikšmė ir paskirtis, išgirdo, kaip turėjo elgtis diplomatinės delegacijos narys, atvykęs su oficialiu vizitu į Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidenciją. Valdžios ženklų ieškojo Valdovų rūmų menių interjeruose ir juos puošiančiuose istorinių asmenybių portretuose. Edukacinėse  dirbtuvėse iš modelino mokiniai taip pat kūrė savo ženklus.

Valdovo karūna.  Kaip atskirti valdovą nuo jo pavaldinių? Jis dėvi prabangius apdarus, sėdi soste, bet svarbiausia, kad jam ant galvos žėri auksinė karūna. Kodėl karūna būtent tokios formos? Kodėl ji būdavo gaminama iš aukso ir dabinama brangakmeniais? Kas ją įteikdavo valdovui? Ar jis ją nešiodavo ant galvos visą dieną? Ar visi mūsų valdovai turėjo skirtingas karūnas? Per edukacinį užsiėmimą mokiniai apžiūrėjo valdovų atvaizdus ir juose ieškojo karūnų. O vėliau iš modelino gamino pakabučius su karūnos atvaizdu.

Gediminaičių stulpai. Auksiniai stulpai raudoname lauke buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto, Gedimino vaikaičio, herbas. Manoma, kad panašų ženklą galėjo turėti jau Vytauto tėvas Trakų kunigaikštis Kęstutis. Apie didinguosius Gediminaičius mokiniai kalbėjosi lankydami išlikusius senųjų pilių mūrus, ieškojo Gediminaičių stulpų senuose kokliuose, monetose ir atkurtose rezidencijos menėse. Edukacinėse dirbtuvėse mokiniai turėjo galimybę pasigaminti ženkliuką su Gediminaičių stulpais.

9 kl. mokiniai Atradimų savaitės 2020 metu per pamokas pristatė 5 lankomiausius geografinius ir istorinius objektus apie Arkikatedrą Baziliką, Aušros Vartus, Vilniaus Gedimino pilį, Trijų Kryžių kalną, Vilniaus televizijos bokštą. Klasės aptarė, kuo Lietuvai ir jos žmonėms istorijos, geografijos, ekonomikos ir kultūros požiūriais svarbūs šie objektai, kaip jie padeda skatinti jaunosios kartos meilę Tėvynei. Atradimų savaitės 2020 diskusijos atskleidė, kad mokiniai didžiuojasi savo šalimi, jos kultūra.

I ir III klasių gimnazistai dalyvavo Atradimų savaitės integruotame istorijos bei IT  projekte. Jo tikslas – tyrinėti XIX a. Vilniaus  miesto tautines mažumas, jų indėlį į Lietuvos ir Vilniaus miesto kultūrą. Mokiniai rinko informaciją, ją sistemino ir sukūrė bei pagamino lankstinukus apie trijų tautinių mažumų kultūrą, tradicijas, jų  įamžinimą Vilniaus miesto gatvėse bei statiniuose. Mokinius konsultavo IT mokytoja metodininkė Vaida Paukštė, IT vyresnioji mokytoja Roma Urbonienė, istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė.

Atradimų savaitės 2020 metu mokiniai buvo pakviesti virtualiai susipažinti su Valdovų rūmais https://3dvilnius.lt/valdovurumai/

Kviečiama atsakyti į anketos klausimus (galima tik 1 kartą) https://forms.gle/nNGpnpnCQVxy66rn7

Etikos mokytoja metodininkė Aušra  Šidlauskienė, tikybos mokytoja ekspertė Jurgita Biktimirovaitė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Violeta Jankauskienė
Dailės vyresnioji mokytoja Gintė Mažiulienė ir dailės mokytoja ekspertė Irena Staknienė
Istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Vaida Paukštė
Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Roma Urbonienė
Geografijos mokytojas Algirdas Bernotas

120837974_718938995396713_7723941040856436676_n 120577458_789511051834476_1184170256418542358_n
 Atradimai_3 120867592_354112676002673_226207761016956956_n
 Atradimai_2 20200928_102647
 Atradimai_1JPG  20200928_102610
20200928_102520 120764685_378634159978347_1204074207222674882_n

Partneriai