Aktualijos

gelŠ.m. lapkričio 8-30 d. klasių vadovai, atsižvelgdami į Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos prašymą vykdant prevenciją pagal „Vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičiaus mažinimo Vilniaus apskrityje 2016–2018 metų veiksmų (priemonių) planą“, informuoja mokinius, kaip, kaip dera elgtis prie vandens šaltinių vasaros, žiemos metu, skestant, pamačius skęstantįjį ir t.t. 

Klasės valandėlės metu peržiūrima ir analizuojama teminė medžiaga.

1-4 klasėms

5-12 klasėms

Administracija

Partneriai