Akcija „Tylos stebuklinga versmė”

Kviečiame gimnazijos bendruomenę balandžio 27 d. paminėti Tarptautinę triukšmo supratimo dieną ir prisidėti prie gimnazijoje organizuojamos akcijos ,,Tylos stebuklinga versmė“, kurios tikslas – ugdyti vaikų supratimą apie triukšmą pabrėžiant didesnį jų pažeidžiamumą dėl neigiamo triukšmo poveikio jų aplinkoje, ugdyti atsakomybę dėl pačių vaikų keliamo triukšmo jiems augant ir vėliau esant suaugusiais.

Planuojamos akcijos ,,Tylos stebuklinga versmė“ veiklos:

  1. Triukšmo lygio tyrimas gimnazijoje (atsakinga mokinių sveikatos priežiūros specialistė).
  2. 45 val. – akcija ,,Tylos receptas“ (atsakinga Mokinių taryba).
  3. 00- 15.45 val. – pokalbiai, kūrybiniai darbai, stalo žaidimų pertraukos (atsakingi: Mokinių taryba, klasių vadovai, dalykų mokytojai).

Yra parengtos mokytojams ir kitiems specialistams akcijos rekomendacijos. Jose atkreipiamas dėmesys į triukšmo poveikį žmogaus sveikatai, triukšmo valdymo priemones, galimas vaikų veiklas mokykloje (daugiau: http://www.ssus.lt/lt/naujienos/154/)

Informaciją parengė Daiva Briedienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliam švietimui

Partneriai