3AD, 3B, 3C, 3D klasių mokinių dailės raiškos ir lietuvių kalbos integruoto projekto kūrybinių darbų paroda ISTORINIS PORTRETAS SU DIALOGU

9AACF08C-3DE6-48FE-9323-0443C1A3E34DMokiniai susipažino su portreto žanru ir jam būdingais bruožais, domėjosi istorinėmis asmenybėmis, jų gyvenamuoju laikotarpiu, profesija, nuopelnais savo šaliai ir pasauliui. Savo tyrinėjimų atradimus ir įspūdžius perteikė pasirinktos istorinės asmenybės portretu, stengėsi nupiešti vaizduojamo žmogaus būdingus bruožus, taikė tradicines ir mišrias technikas. Baigę piešti portretą parašė dialogą su pavaizduota istorine asmenybe.

Paroda eksponuojama vasario–kovo mėn. pirmojo aukšto rekreacijoje prie 3AD klasės kabineto.

12D13E4D-033B-479A-94AE-4FB6DF7865B5 (1) EFA21752-7C83-4149-A0BA-B3F3EEE3A240
AC669204-BDAE-4FFC-BF59-6AA5A131928E

 

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Violeta Jankauskienė
Dailės vyresnioji mokytoja Gintė Mažiulienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Mozurienė
Dailės mokytoja ekspertė Irena Staknienė

Partneriai