2014 – 2015 m.m. VBE rezultatai

Anglų kalba

Egzaminą laikė 73 mokiniai, išlaikė visi (100 įvertinti 4 , 86-99 įvertinti 23, rezultatų vidurkis 75).

Užsienio kalba (rusų)

Egzaminą laikė 8 mokiniai, išlaikė visi (86-99 įvertinti 3, rezultatų vidurkis 81,5).

 

Partneriai